Quote Originally Posted by Firebird View Post
Wel al meermaals voorgehad dat door trillingen van voorbijrijdende vrachtwagens en dergelijke de aansluitbornen van de zekeringen in de kast durven lostrillen, dus overgangsweerstand aanwezig, warmlopende zekeringen die na zekere tijd afslaan o.w.v. het bi-metaal dat geactiveerd is en de zekering doet afslaan… . Alle bornen terug goed vastzetten en geen ambras meer.
Goed moment om dat nog eens te benadrukken : de schroefverbindingen kunnen loskomen na verloop van tijd, met slechte contacten als gevolg.
Die kunnen op hun beurt weer zorgen voor extra verlies dat vertaald wordt in warmteontwikkeling....
Met risico op uitbranden of erger.

Op tijd de schroeven aandraaien is de boodschap.